Vývojové a fyzické črty

Angelmanov syndróm ( ďalej AS ) nie je obyčajne rozpoznaný pri narodení alebo v rannom detstve, pokiaľ sa neobjavia nešpecifické vývojové problémy. Rodičia môžu byť prví, kto vysloví podozrenie na AS, keďže buď o takýchto deťoch čítali, alebo boli s nimi v kontakte. Najčastejšie sa AS diagnostikuje medzi 3-7 rokmi, kedy sa jasne objavuje charakteristické správanie a klinické črty. Pre zlepšenie diagnostikovania tohto syndrómu sú stanovené určité vývojové a klinické nálezy, typické pre AS, nemusia však byť prítomné u jedného dieťaťa všetky.

Sú to:

 1. Normálna prenatálna a perinatálna anamnéza, normálny obvod hlavičky pri narodení.
 2. Oneskorovanie psychomotorického vývoja evidentné medzi 6.- 12. mesiacmi veku
 3. Spomalený, ale nie nepokračujúci psychomotorický vývoj
 4. Normálne metabolické, hematologické a biochemické laboratórne testy
 5. Normálny nález na MRI mozgu, maximálne môže byť prítomná ľahká kortikálna atrofia alebo porucha myelinizácie

Klinický obraz:

Príznaky vyskytujúce sa vždy ( 100 % ):

 1. Oneskorovanie psychomotorického vývoja
 2. Porucha reči, žiadne alebo minimálne používanie slov, neverbálna komunikácia vysoko prevažuje nad verbálnou
 3. Poruchy pohybov, rovnováhy, neistá, tzv. ataktická chôdza a /alebo trasy končatín
 4. Poruchy správania- záchvaty smiechu, výraz šťastia na tvári, grimasy vyjadrujúce šťastie, ľahko vzrušiteľné deti, reagujúce i na minimálny podnet, tras rúk, hypermotorické správanie ( neustále v pohybe ), schopnosť udržať pozornosť veľmi krátko.

Príznaky vyskytujúce sa často ( viac ako 80% ):

 1. Pomalší rast hlavičky, dysproporčný rast, obyčajne vyúsťujúci do mikrocefalie v 2 rokoch veku
 2. Epileptické záchvaty- kŕče, začiatok obyčajne pred 3. rokom veku
 3. Abormálne EEG, charakteristické pomalé hrotnaté vlny s veľkou amplitúdou

Sprevádzajúce príznaky ( v 20- 80% ):

 1. Strabizmus ( škúlenie )
 2. Hypopigmentovaná koža a oči
 3. Poruchy sania a prehĺtania
 4. Hyperreflexia šľachových reflexov
 5. Problémy s kŕmením počas detstva
 6. Vystupujúca čeľusť
 7. Voľné ramená hompáľajúce sa počas chôdze
 8. Zvýšená citlivosť na teplo
 9. Poruchy zuboradia
 10. Poruchy spánku
 11. Fascinácia vodou
 12. Excesívne správanie- výbuchy smiechu, zlosti
 13. Ploché záhlavie